AJATUKSIA JA ASIAA VISUAALISUUDESTA JA MARKKINOINNISTA


Visuaalinen markkinointi - mitä se on ja mitä tulisi huomioida?

Tiina-Oilinki-4.jpg

 

Visuaalisuuden merkitys markkinoinnissa kasvaa. Informaatiotulvassa visuaalinen sisältö saa enemmän huomiota kuin teksti. Se pysäyttää, herättää kiinnostuksen perehtyä lisää ja jättää muistijäljen. Visuaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa kannattaa.

Mitä on visuaalinen markkinointi?

Visuaalinen markkinointi perustuu yrityksen liikeideaan ja tavoitemielikuvaan. Visuaalisella markkinoinnilla luodaan brändiä ja sen imagoa, kerrotaan tarinoita, herätetään mielenkiintoa ja erotutaan kilpailijoista. Visuaalisen markkinoinnin tarkoitus on kertoa yrityksen tarinaa, herättää mielenkiintoa sekä tietysti lisätä tunnettavuutta ja saada aikaan myyntiä. Visuaalinen markkinointi on osa markkinointiviestinnän kokonaisuutta.

Ensimielikuva, joka yrityksestä tai brändistä syntyy, perustuu pitkälti mm. logoon, brändin väreihin, myymälöiden ja verkkokaupan ilmeeseen ja tunnelmaan, sosiaalisen median ja markkinointimateriaalien valokuviin ja ilmeeseen. Kaikki nämä ovat visuaalisia elementtejä, jotka sekä yhdessä että yksinään ovat osa yrityksen visuaalista markkinointia. Nämä eivät kuitenkaan riitä. Olennaista on ymmärtää se, että visuaalisen markkinoinnin pitää olla suunnitelmallista, yhtenäistä ja jatkuvaa, jotta sillä saavutetaan tuloksia.

 

Neljä asiaa, jotka kannattaa huomioida visuaalisessa markkinoinnissa

 

1.     Suunnitelmallisuus

Panosta brändisi visuaalisen tyylin löytämiseen ja kehittämiseen. Visuaalisen ilmeen suunnittelun pitäisi aina lähteä liikkeelle yrityksen tarinasta ja arvoista. Pidä kuitenkin mielessä asiakasryhmäsi. Kuuntele asiakkaita, kysele, tutki ja samaistu.

2.     Yhtenäisyys

Mieti tunnistavatko asiakkaat brändisi eri yhteyksissä? Jäätkö mieleen?  Tarkastele ja anlysoi yrityksesi nettisivuja, verkkokauppaa, blogia, sosiaalista mediaa sekä kaikkea käyttämääsi markkinointiviestintämateriaalia. Kiinnitä huomiota miltä myymäläsi tai toimipisteesi näyttää sisältä ja ulkoa, millaisia pakkausmateriaaleja käytät verkkokaupassasi. Missä muualla asiakas kohtaa brändisi? Noudattavatko ne kaikki samaa suunnitelmallista visuaalista ilmettä?

3.     Jatkuvuus

Vain yhtenäisellä ja jatkuvalla visuaalisen ilmeen toistolla jätät muistijäljen ja luot tunnettavuutta. Huolehdi, että käytät suunnitellun visuaalisen ilmeen mukaisia värejä, fontteja ja valokuvia johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.

4.     Kehittyminen

Vaikka visuaalinen markkinointi vaatii suunnitelmallisuutta, yhtenäisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, sen täytyy myös kehittyä. Brändin visuaalinen ilme ei ole koskaan valmis. Visuaalinen ilme elää brändin mukana. Muista siis kehittyä. Seuraa visuaalisia trendejä toimialallasi sekä yli toimialasi rajojen. Ole rohkea, mutta pidä mielessä oma tyylisi ja tarinasi.

Visuaaliseen markkinointiin panostaminen kannattaa, se ei ole vain turhaa somistelua tai ulkokuorta. Visuaalinen markkinointi voi olla vaikeasti mitattavaa, ja siksi sen tehoa joskus jopa vähätellään. Uskon vakaasti, että kun kokeilet, niin huomaat eron. Entäpä, että ajattelisit visuaaliseen markkinointiin panostamista kulun sijaan investointina?  

Älä jää yksin pohtimaan miten toteuttaisit visuaalista markkinointia tai mitä sinun pitäisi tehdä brändisi visuaalisen ilmeen eteen. Aina silloin tällöin brändin visuaalista ilmettä ja markkinointia on hyvä tarkastella ulkopuolisen silmin. Ota yhteyttä, mietitään asiaa yhdessä!

Mikä ihmeen visualisti?

Visualisti luo elämyksiä

Minulta kysytään usein, että mikä se visualisti oikein on ja mitä se tekee? Niinpä ajattelin hieman avata tätä monipuolista ammattia ja työtä.

Visualisti on visuaalisen markkinoinnin ammattilainen. Visuaalinen markkinointi perustuu aina yrityksen liikeideaan, markkinointisuunnitelmaan sekä tavoitemielikuvaan. Se näkyy ulospäin yrityksen visuaalisena ilmeenä, jonka suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa visualistit ovat mukana.

Visualisti on suorittanut markkinointiviestinän ammattitutkinnon ja on perehtynyt siten markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Visualistin osaamiseen kuuluu keskeisesti brändäämisen ja konseptoinnin ymmärtäminen. Visualisti tuntee kuluttajan tarpeet ja on perehtynyt kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttaviin tekijöihin. Asiakaskokemukset ja niiden ymmärtäminen sekä luominen on visualistien osaamista. Visualisti työskentelee värien ja erilaisten materiaalien kanssa ja on perehtynyt mm. väriteoriaan ja värijärjestelmiin ja osaa hyödyntää niitä markkinoinnissa.

Visualistin työ on ennen kaikkea luovuuden ja kaupallisen ajattelun yhdistämistä. Visualisti ymmärtää markkinoinnin ja brändäämisen merkityksen, näkee yksityiskohdat ja nitoo kokonaisuudet yhteen. Visualisti luo elämyksiä. 

Visualisteja työskentelee monissa eri tehtävissä. Kuten monilla toimialoilla, visualistitkin voivat olla erikoistuneita tiettyihin tehtäviin tai tietyille toimialoille. Visualisin omat mielenkiinto ja jatkokouluttautuminen määrittelee millaisissa työtehtävissä voi toimia.

Ehkä tunnetuin ympäristö, jossa visualisteja työskentelee on kaupan ala. Kivijalkamyymälöissä ja tavarataloissa visualistit suunnittelevat ja toteuttavat näyteikkunat, tuote-esillelaitot ja kampanjoiden rakennukset. Visualistit vastaavat myymäläkonseptoinnista ja  myymäläsuunnittelusta sekä ohjeistavat myyjiä esillepanojen ja kampanjoiden ylläpidossa. Myymälävisualistin työnkuvaan kuuluu olennaisesti myös myynninseuranta ja reagointi siihen. Olennaista on, että esillepanojen myyntiä seurataan ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan.

Messuilla ja erilaisissa tapahtumissa visualistit suunnittelevat ja toteuttavat messuosastojen tai tapahtumien visuaalisen ilmeen sekä esillepanot.

Visualisteja työskentelee myös kuvausjärjestelijöinä ja stailaajina erilaisissa kuvausprojekteissa. Työ tehdään yhdessä valo- ja videokuvaajan ja tuotantotiimin kanssa. Markkinointia ja brändäystä enemmän opiskellut visualisti on ammattilainen kuvakonseptoinnissa ja täydentää visuaalisella osaamisellaan suunnittelutiimiä.

Verkkokaupan kasvaessa ja kilpailun kiristyessä visualisteja tarvitaan myös verkkokaupoissa. Tämä on vielä uusi ja vielä harvassa verkkokaupassa käytetty voimavara. Visualistin ammattitaito yhdistettynä verkkokauppaosaamiseen mahdollistaa sen, että visualisti suunnittelee, seuraa, muokkaa ja ylläpitää verkkokaupan visuaalista ilmettä ja markkinointia ja saa aikaan myyntiä sekä tunnettavuuden kasvua.

Visualistit myös kouluttavat ja konsultoivat mm. myyjiä, verkkokauppiaita ja yksinyrittäjiä hyödyntämään ja toteuttamaan visuaalista markkinointia omassa työssään.

Visualisti toimii yleensä yhteistyössä yrityksen johdon ja muun markkinoinnin henkilöstön kanssa. Visualistin työ on itsenäistä tiimityöskentelyä, jossa täytyy kuitenkin osata ja uskaltaa ottaa vastuuta.

Visualistien työnkuva on siis varsin laaja ja muokkautuu usein muun työkokemuksen ja koulutuksen mukaan. Usein visualisteilla on visuaalisen markkinoinnin osaamisen lisäksi myös muuta markkinointiosaamista kuten kokonaisvaltaisempaa osaamista markkinoinninsuunnittelusta, konseptoinnista, tilasuunnittelusta ja sisältömarkkinoinnista.

Visualistien osaamista ei vielä täysin ymmärretä tai ainakaan osata hyödyntää yrityksissä, koska tietoa visualistin monipuolisesta osaamisesta ja visuaalisen markkinoinnin mahdollisuuksista ei ole riittävästi. Visuaalisuus tai visualistin palvelut nähdään usein kuluna eikä investointina, vaikka todellisuudessa hyvin hoidettu visuaalinen markkinointi nostaa brändimielikuvaa ja lisää myyntiä. Tässä onkin haastetta meille visualisteille, saada visuaalista markkinointia tunnetummaksi ja enemmän hyödynnetyksi!

Heräsikö sinulla kysymyksiä tai ajatuksia visualisteista?  Ota yhteyttä tai lähetä kysymyksiä. Paneudun visuaaliseen markkinointiin lisää tulevissa blogikirjoituksissani.

Panosta hyviin valokuviin, kuvausjärjestelijä auttaa projektissa

Tiina-Oilinki-6.jpg

Visuaalisuuden merkitys sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja markkinoinnissa on suurempi kuin koskaan aiemmin. Tarve julkaista erottuvia valokuvia, jotka kertovat tuotteesi ja yrityksesi tarinaa, kasvaa

Somea selaillaan nopeatempoisesti bussissa, kassajonossa, kahvitauolla jne. Somesisältö halutaan nähdä nopeasti ja visuaalisesti miellyttävällä tavalla. Nettisivuilla ja verkkokaupoissa huomio kiinnittyy helpommin kuviin kuin pelkkään tekstiin. Hyvät ja mielenkiintoiset kuvat erottuvat kun taas suttuiset ja epäselvät kuvat katoavat viestitulvaan.  Kuva on nopea tapa viestiä. Se herättää tunnereaktion ja houkuttelee klikkaamaan eteenpäin. Siksi hyviin kuviin kannattaa panostaa.

Laadukkaiden valokuvien tuottaminen markkinointiin ja viestintään vaatii osaamista ja vie aikaa. Aina oma osaaminen ja aika ei riitä kaikkeen ja on järkevää ulkoistaa kuvausprojekti ammattilaiselle.

Lue kuvausjärjestelijän työstä ja kuvausprojektin etenemisestä

Olen visualisti, visuaalisen suunnittelun ja markkinoinnin ammattilainen.  Suunnittelen ja stailaan myyvät ja erottuvat valokuvat yritysten markkinointitarpeisiin. Hoidan kuvausprojektit alusta loppuun asti yhteistyöverkostoni kanssa. Suunnittelen kuvat sekä järjestän valokuvaajan, kuvauspaikat, rekvisiitat ja tarvittaessa myös mallit kuvauksiin.

Kuvausjärjestelyt:

·         Kuvauspaikan järjestäminen

·         Kuvauspäivän aikataulutus

·         Kuvausrekvisiitan hankinta

·         Mallien hankinta ja stailaus

·         Valokuvaajan hankinta

·         Valokuvaajan avustaminen

Kuvausprojekti aloitetaan aina yhteisellä suunnittelupalaverilla, jossa tutustun kuvattaviin tuotteisiin ja yritykseen niiden takana. On tärkeää käydä yhdessä läpi tarpeet, toiveet ja näkemykset kuvista. Syntyneiden ajatusten perusteella luon kuvaussuunnitelman, jolla varmistetaan molempien osapuolten yhtenäinen näkemys kuvista ja lopputuloksesta.

Kuvaussuunnitelmaa varten mietin jokaisen kuvan ykstyiskohtaisesti läpi. Pohdin ja ideoin mm. Kenelle kuva on suunnattu, mikä on kohderyhmä? Mitä tuotteita / palveluita kuvassa tulisi olla? Mikä on kuvan tarina, mitä kuvalla halutaan kertoa? Laadukkaat tuotekuvat kertovat tuotteen ominaisuuksista yksityiskohtaisesti. Muoto, väri, materiaali ja mittasuhteet on tärkeä tuoda kuvissa selkeästi esille. Myös käyttöyhteys ja erilaiset käyttöideat on huomioitava. On tärkeää osata yhdistää kuvien suunnittelussa ja stailauksessa luovuus sekä kaupallinen ajattelu. Kuvaussuunnitelmaa tehdessä hankin sopivan valokuvaajan mukaan projektiin. Valokuvaajan on hyvä olla mukana projektissa alusta asti ja osallisua myös suunnitteluun.

Kun kuvaussuunnitelma on käyty yhdessä läpi ja hyväksytty alkaa kuvauspaikkojen, rekvisiitan ja mallien etsintä. Kuvauspäivä aikataulutetaan, että se olisi mahdollisimman kustannustehokas ja tuottelias. Hyvä valmistautuminen ja suunnittelu on välttämätöntä, että kaikki onnistuu. 

Ei ole sama missä kuvat kuvataan. Kuvauspaikka tuo mielenkiintoa ja sisältöä kuviin. Ideoin ja hankin juuri sopivan kuvauspaikan, jotta kuvistasi tulisi täydelliset.

Koska tehokas kuvauspäivä on aikataulutettu tarkkaan, joten sujuvuuden sekä aikataulussa pysymisen vuoksi myös kuvausrekvisiitan on oltava mietittynä ja hankittuna valmiiksi. Kuvausrekvisiitta ja sen hankinta on iso osa kuvausprojektia. Se vie aikaa ja vaatii suunnittelua. Hankin ja valmistelen tarvittavan kuvausrekvisiitan aina kukista huonekaluihin asti. Kuvausrekvisiitan hankintaa määrittelee kuvattavien tuotteiden mittasuhteet, brändin arvot, kuvien tarina sekä kohderyhmä.

Ihmiset kuvissa herättävät mielenkiintoa. Kuvassa voi näkyä kädet, jalat, hieman kasvoja tai malli voi olla pääosassa, usein mallin käyttö kuitenkin tuo kuviin sisältöä ja auttaa tarinankerronnassa. Hankin kuviin sopivan mallin,hoidan maskeerauksen, sovin aikataulut ja palkkiot.

Kuvauspäivänä avustan valokuvaajaa, stailaan kuvat tarpeen mukaan ja huolehdin aikatauluista ja muusta päivän kulusta.

Kuvausprojekti on monivaiheinen kokonaisuus ja on huomioitava monta asiaa. Kuvausjärjestelijä hoitaa kuvausprojektit ammattitaidolla ja sinun yrityksesi tarpeistasi lähtien. Säästät aikaa, saat laadukkaat ja erottuvat kuvat markkinointiin.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan ja toteutetaan sinullekin visuaaliset kuvat markkinointiin!